Zakres działalności

V-PROJEKT specjalizuje się w wykonywaniu dokumentacji projektowych inżynierii komunikacyjnej:

  • projekty stałej organizacji ruchu
  • projekty tymczasowej organizacji ruchu
  • projekty sygnalizacji świetlnej
  • audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • pomiary i analizy ruchu drogowego
  • analizy przejezdności
  • projekty koncepcyjne
  • projekty budowlane dróg
  • projekty wykonawcze dróg